Acasa Trasee Bilete si Abonamente Servicii Galerii Contact Istoric
 
Luni, 2 Octombrie 2023
   
SC URBIS SA SC URBIS SA

 
PLANIFICARE
CALATORIE

SC URBIS SA Trasee
 
SC URBIS SA Servicii
 
SC URBIS SA Galerii foto
 

Notificare cu privire la protecţia datelor personale ale abonaţilor SC URBIS SA

1. Informaţii Generale
a) Introducere
Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și  drepturile dvs. Privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.
b) Operatorul
SC URBIS SA cu sediul în str. 8 Martie nr. 3, Baia Mare, jud. Maramureş, cod poştal 430406  reprezintă o-peratorul în conformitate cu GDPR și, prin urmare, este responsabilă pentru procesarea datelor personale ale abonaţilor. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.
c) Ofițer de protecție a datelor
Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact: SC URBIS SA cu sediul în str. 8 Martie nr. 3, Baia Mare, jud. Maramureş, cod poştal 430406, 
e-mail: datepersonale@urbisbaiamare.ro
 

2. Informaţii cu privire la Procesare
a) Inregistrarea călătorilor
SC URBIS SA va procesa datele personale colectate de la abonaţi în scopul evidenţei şi controlului numărului de călători abonaţi, precum şi a raportărilor către parteneri sau foruri tutelare în vederea decontării costurilor. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera c) al Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR)
b) Marketing și Analiza Clienților (abonaţi)
SC URBIS SA va procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate în scopul relațiilor cu clienții (abonaţii) și a ana-lizei datelor în vederea optimizării activităţii ope-ratorului. Aceasta include cercetarea de piață, sondaje de opinie clienți, analize clienți. Este necesar să ne urmărim interesele legitime pentru a ne îmbunătăți serviciile și relația cu clienții, care reprezintă un factor cheie pentru activitatea noastră. 
c) Beneficiarii datelor
SC URBIS SA Baia Mare este o întreprindere publică având ca acţionar majoritar Municipiul Baia Mare care deţine un procent de 97,06% din totalul acţiunilor, Oraşul Tăuţii Măgherăuş - 0,98%, Comuna Dumbrăviţa - 0,49%, Comuna Recea - 0,49%, Comuna Groşi - 0,49% şi Comuna Săcălăşeni - 0,49%.
Datele dvs. vor fi transmise doar către instituţiile auto-rizate ale statului, în vederea respectării şi decontării obligaţiilor fiscale.
d) Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora
Furnizarea următoarelor date este necesară pentru  în registrarea ca abonat al SC URBIS SA: nume şi prenume, CNP, data nasterii, varsta, adresa, serie şi număr BI/CI, email, nr. legitimaţie călătorie, ruta (traseu de călătorie), tipul de abonament, unitatea de învăţământ (în cazul elevilor) sau locul de muncă.
Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu clientul (și înapoierii  legitimației dvs. de abonat), cu excepția cazului în care operatorul are obligaţia legală de a stoca în continuare datele dvs. Aceste date vor fi stocate conform reglementărilor GDPR în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) Regulament GDPR.

3. Drepturile dumneavoastră
Ca si persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind  datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) în vederea exercitării drepturilor dvs. În conformitate cu Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR).  Aceste drepturi sunt următoarele:
- Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, art. 15 GDPR),
- Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
- Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la soli-citarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, art. 17 GDPR),
- Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, art. 18 GDPR),
- Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
- Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la opoziţie, art. 21 GDPR)
- Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, art. 7 GDPR).
- Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (art. 77 GDPR).

 

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. 
În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.


SC URBIS SA Baia Mare Online
 
 
SC URBIS SA 24 Pay
 
 
SC URBIS SA Info
 
SC URBIS SA Achizitii publice
 
SC URBIS SA Download
 
SC URBIS SA Ultimele anunturi
 ...
Miercuri, 13 Septembrie 2023 ora 02:09
Servicii de asigurare - achizitie directa ...
Miercuri, 6 Septembrie 2023 ora 10:32
 
© 2009 - SC URBIS SA Transport Local Baia Mare